Houten Palen

Houten heipalen bestaan uit ongeschild rondhout, afkomstig van een van de Europese naaldhoutsoorten: vuren, lariks of douglas.

Hout is een natuurproduct, waardoor een zekere variatie in de kwaliteit, c.q. de sterkte onvermijdelijk is.


Houten palen worden vaak toegepast in situaties waarbij op "kleef" dient te worden geheid en de belastingen per paal niet boven de 100 - 120 kN uitkomen.

De kop van de houtenpaal wordt tot op minimaal 40 cm onder het laagste grondwaterniveau afgeheid en daarbij voorzien van een betonnen oplanger variërend in lengtes van 1,25 - 3,50 meter, in diameters Ø28, Ø31 en Ø35.

De betonoplanger is uitgevoerd met een holle bus waarin de houten paalkop wordt ingeklemd. In verband met deze verbinding moeten eventuele horizontale belastingen, momenten, trekbelastingen en schoorstanden tot een minimum worden beperkt.